Uzskaite

Grāmatvedības dokumentu apstrāde

Veicam pirmdokumentu pārbaudi, apstrādi un reģistrāciju, kases un bankas operāciju apstrādi, kreditoru un debitoru uzskaiti.

Algu, atvaļinājumu, slimības pabalstu aprēķināšana

Sagatavojam algu, atvaļinājumu, slimības pabalstu aprēķinus, kā arī citus ar personāla grāmatvedību un dokumentāciju saistītus jautājumus.

Pamatlīdzekļu uzskaite, nolietojuma aprēķināšana

Veicam pamatlīdzekļu uzskaiti, nolietojuma aprēķināšanu, sagatavojam inventarizācijas datus.

Uzziniet mūsu piedāvāto cenu

Papildus pakalpojumi

Pakalpojumi par cenu pēc vienošanās:

Cena *

*Aptuvena prognoze mēnesī bez PVN, pēc vidējā aprēķina

Klienti