Atskaites

Nodokļu deklarāciju un atskaišu sagatavošana

Sagatavojam nepieciešamās atskaites un iesniedzam Valsts ieņēmumu dienestā un citās valsts iestādēs pēc vajadzības.

Gada pārskatu sagatavošana

Pēc Jūsu pieprasījuma sagatavojam gada pārskatu. Sadarbojamies ar zvērinātu revidentu, kas var veikt Jūsu uzņēmuma gada pārskatu revīziju, kā arī kapitalizējamo parādu, rezervju, uzkrājumu, lauksaimniecības tehnikas un kapitālu daļas vērtēšanu.

Finanšu atskaišu sagatavošana uzņēmuma vadībai

Pēc uzņēmuma vadības pieprasījuma sagatavojam finanšu atskaites un detalizētu finanšu analīzi. Nodrošinām operatīvo atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu uzņēmuma vadībai.

Uzziniet mūsu piedāvāto cenu

Papildus pakalpojumi

Pakalpojumi par cenu pēc vienošanās:

Cena *

*Aptuvena prognoze mēnesī bez PVN, pēc vidējā aprēķina

Klienti